A projekt bemutatása

A fejlesztendő vízműtelep Koppányszántó belterületi részén (376/2 hrsz.) található. A vízmű a teljes község ivóvízellátását szolgálja. A víztermelés vízbázisát jelenleg 2 db mélyfúrású (1-1 db üzemelő és tartalék) kút biztosítja. Tekintettel arra, hogy a meglévő kutak közül stabilan csak egy üzemeltethető, és az üzemen kívüli kút működése betétszűrőzés ellenére is várhatóan instabil marad, ezért a szolgáltatás mennyiségi biztonsága érdekében 1 db megfelelő kapacitású kutat kell létesíteni.

A tervezett vízmű-fejlesztés célja a szolgáltatott víz minőségének javítása (határ érték megfelelés), a település lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátása a gazdaságos üzemviteli feltételek megteremtése mellett. Mindezek megvalósításra korszerű vízkezelési technológia létesítését tervezzük. A vízműtelepen egy 45,0 m3/d teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammóniummentesítő) berendezés telepítése, új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (műszaki tartalékkút; udvartéri medence; vasiszapülepítő; udvartéri vezetékhálózat; szervizút) építése valósul meg.

A tervezett rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható összköltség 20%-át. A projekt Koppányszántó község és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumában valósul meg, melynek konzorciumvezetője az NFP Nonprofit Kft.