Velence

Akadálymentes változat

Az alábbiakban weboldalunk akadálymentes verzióját tekintheti meg.

A projekt adatai

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.,
Koppányszántó Község Önkormányzata

A projekt címe: Tolna megyei Koppányszántó település ivóvízminőség-javító programja

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2016-00035

A szerződött támogatási összeg: 136 873 655 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 90,0%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30.


A projekt bemutatása

A fejlesztendő vízműtelep Koppányszántó belterületi részén (376/2 hrsz.) található. A vízmű a teljes község ivóvízellátását szolgálja. A víztermelés vízbázisát jelenleg 2 db mélyfúrású (1-1 db üzemelő és tartalék) kút biztosítja. Tekintettel arra, hogy a meglévő kutak közül stabilan csak egy üzemeltethető, és az üzemen kívüli kút működése betétszűrőzés ellenére is várhatóan instabil marad, ezért a szolgáltatás mennyiségi biztonsága érdekében 1 db megfelelő kapacitású kutat kell létesíteni. A tervezett vízmű-fejlesztés célja a szolgáltatott víz minőségének javítása (határ érték megfelelés), a település lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátása a gazdaságos üzemviteli feltételek megteremtése mellett. Mindezek megvalósításra korszerű vízkezelési technológia létesítését tervezzük. A vízműtelepen egy 45,0 m3/d teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammóniummentesítő) berendezés telepítése, új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (műszaki tartalékkút; udvartéri medence; vasiszapülepítő; udvartéri vezetékhálózat; szervizút) építése valósul meg. A tervezett rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható összköltség 20%-át. A projekt Koppányszántó község és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumában valósul meg, melynek konzorciumvezetője az NFP Nonprofit Kft.

Kapcsolat

Koppányszántó Község Önkormányzata, Pintér Gábor polgármester

Cím: 7094 Koppányszántó, Szabadság utca 67.

Telefon: +3674/476-406

E-mail: koppanyszanto@tolna.netNFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda, Földi Eszter víziközmű projektmenedzser

Telefon: +36 1 239 04 20

E-mail: foldi.eszter@nfp.hu