Koppanyszanto.hu

Telephellyel kapcsolatos engedélyek

Telepengedéllyel kapcsolatos nyomtatványok

1.A vonatkozó jogszabályok

57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

35/1999. (X.13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatásszolgáltatási díj

2016. évi CL. törvény általános közigazgatási rendtartásról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)

2.Ügyintézés

Az ügyet intéző szerv. Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyintézés helye: Nagykónyi Nagy u. 108

Ügyintéző: Gergály Zoltán

Ügyintéző telefonszáma: 74/476-765

Ügyfélfogadás ideje:

hétfő: 7:30- 16:00
Csütörtök: 7:30-16:00
péntek: 7.30-13.30

Az eljárás kérelemre, illetve bejelentésre indul, a megfelelő jogszabályok szerint.