Koppanyszanto.hu

Letölthető dokumentumok

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Adatlap a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez) szükséges hatósági
bizonyítványok kiállításához

Bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Birtokvédelmi eljárásra kérelem

Ebösszeíró adatlap 2023

Hatósági bizonyítvány kérelem földgáz

Hulladékszállítás 80 literes edényzetre

Hulladékszállítás szüneteltetési kérelem

Kérelem adótúlfizetés átvezetése visszautalása iránt

Kérelem jogszerű földhasználat igazolására vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállításához

Kérelem lakcím fiktívvé nyilvánításához

Kérelem póthagyatéki eljárásra

Köztemetés kérelem

Kút létesítési engedély kérelem

Kút létesítési engedély kérelem

Kút megszüntetesi engedély kérelem

Megallapodás maganszemélyek kommunális adója adóbejelentéshez

Méhészet önkormányzat bejelentő lap

Mi Mennyi 2023-ban?

Működési engedély iránti kérelem

Nyilatkozat hagyatéki ügyben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Településképi bejelentési eljárás

Települési támogatás iránti kérelem

rendszeres települési támogatás/lakhatáshoz kapcsolódó támogatás

rendkívüli települési támogatások: nevelési és tanévkezdési támogatás, temetési támogatás

Vadkár bejelentés vadásztársasághoz

Vadkár eljárási kérelem jegyzőnek

Vándorméhész bejelentő lap

Vándorméhész kijelentő lap