Koppanyszanto.hu

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat – 2022.

Koppányszántó Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” típusát felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan, valamint „B” típusát felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. 

A pályázat benyújtásának részletes feltételeit, a csatolandó mellékletek meghatározásával együtt az „A” típusú és „B” típusú pályázati kiírás tartalmazza, amely Koppányszántó Község honlapján http://koppanyszanto.hu/bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijpalyazat megtalálható.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2021. november 5.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás az alábbiakban olvashatók:

 

A típusú pályázati kiírás

A típusú pályázati űrlap minta

B típusú pályázati kiírás

B típusú pályázati űrlap minta

A pályázat kötelező mellékletei

Nyilatkozat jövedelemről