Ma 2018. január 16. kedd, Gusztáv napja van.

Pályázatok

Széchenyi 2020 infóblokk

Koppányszántói háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése

Pályázat azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009

Pályázat címe: Koppányszántói háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése

Kedvezményezett neve: Koppányszántó Község Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 25.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Koppányszántó Község Önkormányzata a települési egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztését tervezi a helyi felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális feltételeinek korszerűsítésével, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklésével. A helyi Önkormányzat tulajdonában levő Rákóczi Ferenc u. 164. (belterület 240/1 hrsz) szám alatti ingatlan egyik felében kapott helyet a felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó. A fejlesztés keretében a rendelő felújítása, valamint a háziorvosi és védőnői szolgálat korszerűsítése tervezett. A valamikori iskolaként funkcionáló épület leromlott állaga szükségessé teszi az ingatlan felújítását, a különböző szolgáltatások szeparációja érdekében átépítését.

A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkolóhely, és akadálymentes parkoló-férőhely kialakítása is szerepel a projekttervben.

Az egészségügyi alapellátáshoz használt, - pályázatban beszerzéssel nem érintett (gép)járművek – tárolására alkalmas garázs felújítása, és a telekhatáron belüli garázs előtti terület zúzottköves feltöltésével, udvari növénytelepítéssel a terep rendezése tervezett. Az épület-felújítás során akadálymentesítése is történik az ingatlannak, külső részen rámpa, akadálymentes gyalogos útvonal és babakocsi- és kerékpár tároló kerül kialakításra.

Az átalakítás, és felújítás mellett a fűtési rendszert korszerűsíteni szükséges megújuló energiaforrás felhasználásával. Napkollektor telepítése, fűtési, víz-csatorna rendszer kiépítése ezt a célt valósítja meg. A meglévő épületrész felújításának célja a funkciónak megfelelő használat biztosítása, és egy a mai kornak megfelelő épület létesítése, az egészségügyi szolgáltatás minősége és költséghatékonysága jelentősen javítható.

A kivitelezési munkálatok során műszaki ellenőr megbízó képviseletében az építési-szerelési munkálatok folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével segíti a beruházás megfelelő, szakszerű és gazdaságos megvalósítását.

Rehabilitációs szakmérnök a kivitelezés során akadálymentesítési szakértői feladatokat lát el.

A pályázatban eszközbeszerzés is megvalósul. Orvosi eszközök, a rendelő és a váróterem komfortosítását szolgáló eszközök, berendezések, bútorok, továbbá informatikai eszközök beszerzésére kerül sor.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a közbeszerzési eljárások szakértői tevékenysége részeként kidogozza az ajánlattételi felhívást és dokumentációt, javaslatot tesz az értékelési szempontrendszerre, elkészíti a hirdetményeket, lebonyolítja a közbeszerzési cselekményeket, elvégzi a közbeszerzési eljárások dokumentálását, és lefolytatja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzéseket.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a projektmenedzsmenti feladatok ellátása keretében biztosítja a projekttervben megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérését, továbbá elősegíti a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználását és a vállalt határidők pontos betartását.

A projekt megvalósítása során Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási kötelezettsége keretében a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv„KTK 2020“” szerinti módon információt nyújt a projektről és a támogatásról.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.