Ma 2020. augusztus 6. csütörtök, Berta napja van.

Pályázatok

Széchenyi 2020 infóblokk

Településképet rontó épület külső felújítása Koppányszántó községben

Kedvezményezett neve: Koppányszántó Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP), VP-6-7.4.1.1-16

Projekt címe, azonosító száma: „Településképet rontó épület külső felújítása Koppányszántó községben", 1775243540

Szerződött támogatás összege: 46.206.042 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 95%

projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztés célja, hogy a Koppányszántó, Szabadság utca 67. szám (376/1 hrsz) alatt található, a faluképet rontó művelődési ház külső felújításával és energetikai fejlesztésével korszerű, a faluképet javító közösségi tér kerüljön kialakításra, amely a község lakosai mellett a településre látogatók számára is tartalmas programokat kínálhat. Az épület külső felújítása mellett a projekt hangsúlyos eleme az épület energetikai korszerűsítése is.

Ennek érdekében a projekt keretében sor kerül az alábbi fejlesztésekre:

A leromlott állapotú külső fal és lábazat az esztétikus megjelenését is szolgáló, korszerű hőszigetelést és vakolatot kap. Az épület elavult, leromlott állapotú, a korszerű energetikai elvárásoknak nem megfelelő 16 db nyílászárója is cserére kerül. Az energetikai korszerűsítést szolgálja a padló és a födém szigetelése és a napelemes rendszer telepítése.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

Széchenyi 2020 infóblokk

Koppányszántói háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése

Pályázat azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009

Pályázat címe: Koppányszántói háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése

Kedvezményezett neve: Koppányszántó Község Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 25.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Koppányszántó Község Önkormányzata a települési egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztését tervezi a helyi felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális feltételeinek korszerűsítésével, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklésével. A helyi Önkormányzat tulajdonában levő Rákóczi Ferenc u. 164. (belterület 240/1 hrsz) szám alatti ingatlan egyik felében kapott helyet a felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó. A fejlesztés keretében a rendelő felújítása, valamint a háziorvosi és védőnői szolgálat korszerűsítése tervezett. A valamikori iskolaként funkcionáló épület leromlott állaga szükségessé teszi az ingatlan felújítását, a különböző szolgáltatások szeparációja érdekében átépítését.

A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkolóhely, és akadálymentes parkoló-férőhely kialakítása is szerepel a projekttervben.

Az egészségügyi alapellátáshoz használt, - pályázatban beszerzéssel nem érintett (gép)járművek – tárolására alkalmas garázs felújítása, és a telekhatáron belüli garázs előtti terület zúzottköves feltöltésével, udvari növénytelepítéssel a terep rendezése tervezett. Az épület-felújítás során akadálymentesítése is történik az ingatlannak, külső részen rámpa, akadálymentes gyalogos útvonal és babakocsi- és kerékpár tároló kerül kialakításra.

Az átalakítás, és felújítás mellett a fűtési rendszert korszerűsíteni szükséges megújuló energiaforrás felhasználásával. Napkollektor telepítése, fűtési, víz-csatorna rendszer kiépítése ezt a célt valósítja meg. A meglévő épületrész felújításának célja a funkciónak megfelelő használat biztosítása, és egy a mai kornak megfelelő épület létesítése, az egészségügyi szolgáltatás minősége és költséghatékonysága jelentősen javítható.

A kivitelezési munkálatok során műszaki ellenőr megbízó képviseletében az építési-szerelési munkálatok folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével segíti a beruházás megfelelő, szakszerű és gazdaságos megvalósítását.

Rehabilitációs szakmérnök a kivitelezés során akadálymentesítési szakértői feladatokat lát el.

A pályázatban eszközbeszerzés is megvalósul. Orvosi eszközök, a rendelő és a váróterem komfortosítását szolgáló eszközök, berendezések, bútorok, továbbá informatikai eszközök beszerzésére kerül sor.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a közbeszerzési eljárások szakértői tevékenysége részeként kidogozza az ajánlattételi felhívást és dokumentációt, javaslatot tesz az értékelési szempontrendszerre, elkészíti a hirdetményeket, lebonyolítja a közbeszerzési cselekményeket, elvégzi a közbeszerzési eljárások dokumentálását, és lefolytatja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzéseket.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a projektmenedzsmenti feladatok ellátása keretében biztosítja a projekttervben megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérését, továbbá elősegíti a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználását és a vállalt határidők pontos betartását.

A projekt megvalósítása során Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási kötelezettsége keretében a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv„KTK 2020“” szerinti módon információt nyújt a projektről és a támogatásról.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.

Széchenyi 2020 infóblokk

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Koppányszántón

Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030

Pályázat címe: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Koppányszántón

Kedvezményezett neve: Koppányszántó Község Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 46.496.549 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A település legfontosabb középülete a fejlesztéssel érintett épület. A fejlesztés segítségével nemcsak egy kiemelten fontos középület szépül meg, újul meg, de a folyamatos üzemeltetés is lényegesen kevesebb kiadással biztosítható, hiszen közel nulla energia felhasználásával üzemeltethető lesz az épület a felújítást követően. A fejlesztés által csökken a CO2 kibocsátás. A tervezett beruházás eredményeképpen csökken a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása, valamint megvalósul a felhívásban megjelenő második alcél is a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata. A projekt célkitűzései, a megvalósítás tervezett hatásai és eredményei, a felhívás szerinti, választott intézkedések az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatai: Önállóan támogatható tevékenységek közül: Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által - Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott „hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek megfelelően a külső határoló szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával. Az energiahatékonyság javítása érdekében elvégzett tevékenységeknek (nyílászárók cseréje, a külső falak, a padló, valamint a födém hőszigetelése, gépészeti korszerűsítés, megújuló energia hasznosítás napelem és napkollektor segítségével) köszönhetően az épület energetikai besorolása a jelenlegi "EE Átlagosnál jobb" kategóriáról "BB Közel nulla energiaigényű" kategóriára módosul, azaz 3 kategóriányi javulás történik, mellyel mintegy 83%-os energia-megtakarítás érhető el. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek Nyilvánosság biztosítása – a felhívás 3.2 fejezetében az nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek alapján, a KTK 2020 és az Arculati Kézikönyv útmutatásainak megfelelően; Akadálymentesítés – a felhívás 3.2 fejezetében, az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítése a beruházás befejezését követően biztosított lesz (akadálymentes bejárat, rámpa, korlát, vakvezető és jelzőkő burkolat, akadálymentes wc és mosdó, stb.)

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.