Ma 2020. augusztus 6. csütörtök, Berta napja van.

Dokumentumok

Helyi Esélyegyenlőségi Program >>>>>

Településképi arculati kézikönyv >>>>>

Rendeletek:

2/2005./II.28./sz.r. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL >>>>>

2/2007./I.18./sz.r. A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól >>>>>

2/2011./II.15./sz.r. A gyermekvédelmi ellátásokról >>>>>

2/2015./II.16./sz.r. A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról >>>>>

3/2006./III.31./sz.r. A luxusadó bevezetéséről >>>>>

4/2013./III.25./sz.r. Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról >>>>>

5/2007./IV.12./sz.r. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról >>>>>

5/2010./III.18./sz.r. A méhek tartásáról >>>>>

6/2000./IV.28./sz.r. A falugondnoki szolgálatról >>>>>

7/2000./2001.I.11./sz.r. A temetőről és a temetkezésekről >>>>>

7/2013./VI.19./sz.r. A külterületi és belterületi hulladékégetésre vonatkozó szabályokról >>>>>

8/1998./XII.17./sz.r. A magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről >>>>>

8/2007./IV.12./sz.r. Az ebtartásról >>>>>

9/2002./XII.30./sz.r. A települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás – kötelező – igénybevételéről >>>>>

9/2014./IX.01./sz.r. A közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól >>>>>

9/2015./X.21./sz.r. Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról >>>>>

10/1999./IX.27./sz.r. Koppányszántó Község címeréről és zászlajáról >>>>>

11/2009./V.29./sz.r. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről >>>>>

11/2013./IX.18./sz.r. A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról >>>>>

11/2015./XI.24./sz.r. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról >>>>>

12/2007./V.24./sz.r. Koppányszántó község helyi építési szabályozásáról >>>>>

12/2011./VII.02./sz.r. A SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMRÓL >>>>>

12/2015./XII.01./sz.r. A helyi iparűzési adóról >>>>>

13/2013./XII.31./sz.r. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról >>>>>

13/2015./XII.04./sz.r. A közterület használat szabályairól és díjáról >>>>>

17/2009./XI.20./sz.r. Az önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus ügyintézésről >>>>>

6/2016./V.23./sz.r. Koppányszántó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról >>>>>

4/2016./III.08./sz.r. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről >>>>>

14/2016./XI.29./sz.r. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről >>>>>

2/2017./III.08./sz.r. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről >>>>>

13/2017./IX.28./sz.r. Házasságkötés megrendezéséről és díjáról >>>>>

12/2017./VIII.29./sz.r. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól >>>>>

14/2017./XI.22./sz.r. A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról >>>>>

1/2018./II.16./sz.r. Koppányszántó Község településképének védelméről >>>>>

9/2018./XI.05./sz.r. A 2018. évi szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásról >>>>>

10/2018./XI.05./sz.r. A 2017. évi szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról >>>>>

Formanyomtatványok, kérelmek:

Bevallás gépjárműadóról >>>>>

Bevallás a magánszemély kommunális adójáról >>>>>

Bevallás a helyi iparűzési adóról >>>>>

Bevallás az előrehozott helyi adóról >>>>>

Ebösszeíró adatlap >>>>>

Elhullott eb bejelentése >>>>>

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről >>>>>

Bevallás előállított magánfőzött párlat után >>>>>

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához(A lap), a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához(B lap) >>>>>

NYILATKOZAT a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez >>>>>

Fakivágás magán és közterületen (tájékoztató, az ügymenet leirása, kérelem) >>>>>

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről >>>>>

Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz >>>>>

Hirdetmények:

Hirdetmény az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú használatának szabályairól és díjtételeiről: >>>>>

Jelentkezz a Magyar Honvédség tartalékos katonájának! >>>>>

Jelentkezz katonának! >>>>>

Vadászattal kapcsolatos hirdetmények, ajánlások:

Ajánlás a vadászterület határáról(SOH/21/1163-1/2016): >>>>>

Határozat a vadászterület határáról(SOH/21/1163-4/2016): >>>>>

Határozat a vadászterület határáról(TOH/39/444/2016): >>>>>

Határozat a vadászterület határáról(TOH/39/446/2016): >>>>>

A vadászterületek határához térkép: >>>>>

Hirdetmény a vadászterület határáról(TOH/39/444/2016): >>>>>

Nyilvántartások:

Kereskedelmi nyilvántartás: >>>>>

Szálláshely nyilvántartásrtás: >>>>>